اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر سید حمیدرضا تقوی
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر سید حمیدرضا تقوی
تب پسرم
دکتر سید حمیدرضا تقوی
متخصص نوزادان و کودکان

دکتر سید حمیدرضا تقوی
شکم درد
دکتر سید حمیدرضا تقوی
متخصص نوزادان و کودکان

دکتر سید حمیدرضا تقوی
شیر نخوردن نوزاد در بیداری
دکتر سید حمیدرضا تقوی
متخصص نوزادان و کودکان

دکتر سید حمیدرضا تقوی
غذای نوزاد
دکتر سید حمیدرضا تقوی
متخصص نوزادان و کودکان