نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، آبادان، خیابان احمد آباد، بیمارستان شهید بهشتی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 533294001 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00

P
خوزستان، آبادان، روبروی دانشگاه آزاد، ایستگاه 12، بیمارستان آیت الله طالقانی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 53364932 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
پنج شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر