نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، آبادان، خیابان احمد آباد، بیمارستان شهید بهشتی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 533294001 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 13:00 الی 15:00

P
خوزستان، آبادان، روبروی دانشگاه آزاد، ایستگاه 12، بیمارستان آیت الله طالقانی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 53364932 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 13:00