دکتر لیلا حشمی

دکتر لیلا حشمی

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

ساختمان پزشکان نور

البرز، کرج، کرج خیابان شهید بهشتی بین هلال احمر و استانداری نرسیده به داروخانه ی هلال احمر جنب شهر کتاب طبقه ی 4 واحد 14

****34491 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها از ساعت 15:30 تا ساعت 17:00، چهارشنبه ها از ساعت 11:00 صبح تا ساعت 14:00

مناسب معلولین
جای پارک نزدیک مطب

بیمارستان رجایی

البرز، کرج، خیابان المهدی، پاساژ الماس، طبقه اول، کلینیک رجایی

****34586 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای سه شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 10:00 صبح

مناسب معلولین
جای پارک نزدیک مطب

بیمارستان البرز

البرز، کرج، باغستان غربی، انتهای بلوار پرستار

****34320 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها از ساعت 13:00 تا ساعت 15:00، دوشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 10:00 صبح

مناسب معلولین
جای پارک نزدیک مطب
برخی از خدمات
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم