نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، مهرشهر، خیابان ارم، خیابان فرهنگ (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33342046 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00
سه شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00

P
البرز، کرج، خیابان المهدی، پاساژ الماس، طبقه اول، کلینیک رجایی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34586584 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 10:00 صبح

P
البرز، کرج، ابتدای محمدشهر، بعد از فروشگاه رفاه، خیابان 104 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34193100 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00