دکتر سیدهادی حسینی سعادت
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
تهران
شماره نظام : 122884
خدمات قابل ارائه توسط دکتر سیدهادی حسینی سعادت
تشخیص عفونت های ادراری
تشخیص فیبرومیالژی
بررسی برونشیت
درمان گواتر
درمان ندول تیروئید