نوبت دهی اینترنتی
P
گلستان، گرگان، بلوار صیاد شیرازی، بیمارستان صیاد شیرازی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32261150 017
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 12:00 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 12:00 ظهر
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 12:00 ظهر
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 12:00 ظهر