نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، خیابان خوش، بین آذربایجان و دامپزشکی، بیمارستان لولاگر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 66839406 021 - 66879610 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00