فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی اهواز