دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی شماره نظام پزشکی (89301)
متخصص زنان، زایمان و نازایی

تهران ، ری

دکتر لیلا سعیدی
بارداری
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
بارداری
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
پرده بکارت
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
کوچک بودن رحم
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
بارداری
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
سزارین
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
سقط جنین
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
خارشه مقعدبعدازرابطه
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
خارش و سوزش ناحیه تن...
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
ترشحات پنیرى شکل واژ...
دکتر لیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل