دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی شماره نظام پزشکی (89301)
متخصص زنان، زایمان و نازایی

تهران ، ری

دکتر لیلا سعیدی
بارداری
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
بارداری
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
پرده بکارت
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
کوچک بودن رحم
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
بارداری
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
سزارین
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
سقط جنین
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
خارشه مقعدبعدازرابطه
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
خارش و سوزش ناحیه تن...
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر لیلا سعیدی
ترشحات پنیرى شکل واژ...
دکترلیلا سعیدی
متخصص زنان، زایمان و...

قبل