دکتر یعقوب محبوبی اسکویی
تهران
شماره نظام : 80607
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 28 فروردین
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد فوق تخصصی
عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا