دکتر یعقوب محبوبی اسکویی
تهران
شماره نظام : 80607
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 28 فروردین
خدمات قابل ارائه توسط دکتر یعقوب محبوبی اسکویی
درمان آسم
درمان اگزما
درمان کهیر
درمان برونشکتازی
درمان آلرژی تنفسی
درمان بیماری های نقص ایمنی
درمان پولیپ آلرژیک
حساسیت زدایی دارویی
حساسیت زدایی غذایی
تست آلرژی دارویی
تست پوستی آلرژیک (تست پریک)
درمان سرفه مزمن
درمان آلرژی به حشرات
تست آلرژی غذایی
تست آلرژی استنشاقی
درمان حساسیت فصلی
درمان رینیت آلرژیک
درمان سینوزیت