دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده شماره نظام پزشکی (55058)
دندانپزشک

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
  مشاهده تمامی خدمات
  آخرین سوالات پاسخ داده شده
  دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
  زردی دندان
  دکتر سید علی اک...
  دندانپزشک

  قبل  

  دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
  حساس شدن دندان ها
  دکتر سید علی اک...
  دندانپزشک

  قبل  

  دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
  بی حسی بعداز جراحی
  دکتر سید علی اک...
  دندانپزشک

  قبل  

  دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
  لمینت
  دکتر سید علی اک...
  دندانپزشک

  قبل