دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده شماره نظام پزشکی (55058)
دندانپزشک

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
جوش لثه
دکتر سید علی اکبر مه...
دندانپزشک

قبل  

دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
سوال درباره وضعیت ده...
دکتر سید علی اکبر مه...
دندانپزشک

قبل  

دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
دندان کودک
دکتر سید علی اکبر مه...
دندانپزشک

قبل  

دکتر سید علی اکبر مهدوی زاده
درد لثه وخارش شدید
دکتر سید علی اکبر مه...
دندانپزشک

قبل