دکتر امیرحسین مجدی

مطب دکتر امیرحسین مجدی

تهران، مرزداران، نبش آریا فر، ساختمان موج، طبقه ی سوم، واحد 5

****44389 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 19:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی