دکتر مجید اصغرزاده
فوق تخصص عفونی کودکان
گیلان ، رشت
شماره نظام : 97138
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۸
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص عفونی کودکان
۱۳۹۵
دارای بورد فوق تخصصی