دکتر مجید اصغرزاده
فوق تخصص عفونی کودکان
گیلان ، رشت
شماره نظام : 97138
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص عفونی کودکان
۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد فوق تخصصی