دکتر مجید اصغرزاده
فوق تخصص عفونی کودکان
گیلان ، رشت
شماره نظام : 97138
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر مجید اصغرزاده
گوش درد
دکتر مجید اصغرزاده
فوق تخصص عفونی کودکان
فوق تخصص عفونی کودکان