دکتر مجید اصغرزاده
فوق تخصص عفونی کودکان
گیلان ، رشت
شماره نظام : 97138
خدمات قابل ارائه توسط دکتر مجید اصغرزاده
درمان آبله مرغان در کودکان
درمان اوریون در کودکان
درمان مننژیت کودکان
درمان هپاتیت b در کودکان
درمان هپاتیت c در کودکان
درمان هپاتیت d در کودکان
درمان هپاتیت e در کودکان
درمان هپاتیت g در کودکان