دکتر فرهاد مشایخ بخشی
دکتر فرهاد مشایخ بخشی
مازندران ، ساري
شماره نظام : 56109
نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، ساري، خیابان قارن، مجتمع پزشکی قو، واحد ۳۲، طبقه دوم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33327971 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 15:00 الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 15:00 الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 15:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 15:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 15:00 الی 22:00