اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر سهیل مهدی پور
  • درمان شکستگی آرنج
  • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
  • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
  • درمان شکستگی کشکک زانو
  • درمان دررفتگی کشکک زانو
  • درمان پارگی تاندون زانو
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر سهیل مهدی پور
شکستگی ران پا
دکتر سهیل مهدی پور
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر سهیل مهدی پور
شکستگی انگشت دست
دکتر سهیل مهدی پور
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر سهیل مهدی پور
درد در ناحیه بازو
دکتر سهیل مهدی پور
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر سهیل مهدی پور
کشیدگی کشاله ران پای...
دکتر سهیل مهدی پور
متخصص ارتوپدی

قبل