دکتر مهرداد طاهری

دکتر مهرداد طاهری

متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد در تهران
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

کلینیک درد

تهران، خیابان شهید مدنی، بیمارستان امام حسین، کلینیک درد

****73433 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 12:00 ظهر، یک شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 16:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد