دکتر سحر میرزائی
البرز ، کرج
شماره نظام : ۱۱۶۳۱۲
مکان های من
P
البرز، کرج، بلوار 45 متری کاج، خیابان ولیعصر، بیمارستان امام علی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی ( نوبت دهی اینترنتی : www.nobat.abzums.ac.ir ) (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32500123 026 - 32509257 026 - 32548996 026 - 32509256 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 12:00 ظهر