دکتر سحر میرزائی
البرز ، کرج
شماره نظام : ۱۱۶۳۱۲
خدمات قابل ارائه توسط دکتر سحر میرزائی
جراحی طحال برداری
جراحی برداشتن غده تیروئید
جراحی برداشتن روده بزرگ
جراحی کبد
جراحی برداشتن پستان
جراحی تومورهای مری
جراحی کیسه صفرا
جراحی فتق
جراحی سرطان های دستگاه گوارش
درمان بواسیر (هموروئید)
جراحی آپاندیسیت
جراحی شقاق مقعدی
آبسه ها
بیماری های خوش خیم پستان
جراحی های سرپایی (خال ، توده چربی و کیست ...
جراحی سینوس پایلونیدال (کیست مویی)
فیستول مقعد و سایر بیماریهای مقعد
درمان پای دیابتی
کاتتر های عروقی
اکسزیون ناخن فرورفته در پا
درمان فتق نافی
گرانولوم نافی
اکسزیون توده های پوستی
خالهای بد شکل یا مشکوک به بدخیم
درمان میخچه پا
جراحیهای توده های خوشخیم و بدخیم شکم و ل ...