دکتر جمال میرزایی
دکتر جمال میرزایی شماره نظام پزشکی (108802)
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر جمال میرزایی
  مشاهده تمامی خدمات
  آخرین سوالات پاسخ داده شده
  دکتر جمال میرزایی
  ابله مرغان
  دکتر جمال میرزایی
  متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند
  متخصص بیماری های عفونی و ...

  قبل  

  دکتر جمال میرزایی
  مدام عفونت رحم دارم
  دکتر جمال میرزایی
  متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند
  متخصص بیماری های عفونی و ...

  قبل  

  دکتر جمال میرزایی
  درمان تب یونجه چیه؟
  دکتر جمال میرزایی
  متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند
  متخصص بیماری های عفونی و ...

  قبل  

  دکتر جمال میرزایی
  Igm مثبت در بارداری
  دکتر جمال میرزایی
  متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند
  متخصص بیماری های عفونی و ...

  قبل