خدمات قابل ارائه توسط دکتر حسین مقتدر
درمان تومور اربیت چشم
درمان مگس پران چشم
درمان جدا شدن خلفی زجاجیه
درمان جدا شدن شبکیه چشم
درمان ورم شبکیه چشم
درمان رتینوپاتی دیابتی
درمان خونریزی زیر ملتحمه چشم
درمان پینگوکولا
درمان قرمزی چشم
درمان خارش چشم
درمان خراش قرنیه
درمان جرقه زدن چشم
درمان سکته چشم
درمان تیک چشم
درمان بلفارواسپاسم
درمان دژنراسیون سنی ماکولا
درمان سوراخ ماکولا
درمان یوئیت
درمان دوبینی چشم
درمان اکتروپیون
درمان اشک ریزش چشم
درمان بیرون زدگی چشم
درمان توکسوپلاسموز چشمی
درمان بیماری فوکس
درمان دژنراسیون ماکولا
درمان عفونت قرنیه چشم
درمان ناخنک چشم
درمان آب سیاه چشم
درمان پارگی پرده شبکیه
درمان انحراف چشم
درمان انسداد مجرای اشکی
درمان آب مروارید
درمان پیرچشمی
درمان آستیگمات چشم
درمان دوربینی چشم
درمان نزدیک بینی چشم
درمان گل مژه
درمان انتروپیون
درمان سوزش چشم
درمان خشکی چشم
درمان تبخال چشم
درمان التهاب پلک بالای چشم
درمان التهاب پلک پایین چشم
درمان افتادگی پلک
درمان نیستاگموس مادرزادی
درمان تنبلی چشم
درمان کدورت قرنیه
درمان قوز قرنیه
پیوند قرنیه