دکتر بهادر محمدامین
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر بهادر محمدامین
  • درمان بی ثباتی ستون فقرات
  • درمان تومورهای نخاعی
  • درمان تنگی کانال نخاعی کمر
  • درمان تنگی کانال نخاعی گردن
  • درمان فتق دیسک گردن
  • درمان فتق دیسک کمر
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر بهادر محمدامین
سردردهای شدید
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
گر گرفتگی کف پا
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
دیسک کمر
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
دیسک کمد
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
بازگشت علایم دیسک کمر
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
نوع بیماری
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
لرزش دست
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
دست و کمر و گردن
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
سر درد
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر بهادر محمدامین
سرگیجه
دکتر بهادر محمدامین
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل