دکتر محمد قربانی

دکتر محمد قربانی

پزشک عمومی
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
معرفی دکتر قربانی
دکتر محمّد قربانی متولّد 8 آذر سال 1353 در شهر ساری می باشد. ایشان فارغ التّحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران در شهریورماه 1383 می باشند. دکتر قربانی سابقه ی 15 سال طبابت در مراکز بهداشتی درمانی، اورژانس، مطب و درمانگاه ها را دارند. شایان ...
دکتر محمّد قربانی متولّد 8 آذر سال 1353 در شهر ساری می باشد. ایشان فارغ التّحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران در شهریورماه 1383 می باشند. دکتر قربانی سابقه ی 15 سال طبابت در مراکز بهداشتی درمانی، اورژانس، مطب و درمانگاه ها را دارند. شایان ذکر است، ایشان استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستند و در حال حاضر رزیدنت اطفال دانشگاه مازندران می باشند.
مشاهده کامل معرفی
آخرین تصاویر