دکتر محمد قربانی
دکتر محمد قربانی
پزشک عمومی
شماره نظام : 102094
اطلاعات تماس و نوبت دهی
معرفی دکتر
دکتر محمّد قربانی متولّد ۸ آذر سال ۱۳۵۳ در شهر ساری می باشد. ایشان فارغ التّحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران در شهریورماه ۱۳۸۳ می باشند. دکتر قربانی سابقه ی ۱۵ سال طبابت در مراکز بهداشتی درمانی، اورژانس، مطب و درمانگاه ها را دارند. شایان ...
آخرین سوالات دکتر قربانی
مجموع 3 مورد.
دکتر محمد قربانی
درست راه نرفتن
دکتر محمد قربانی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر محمد قربانی
فشار خون
دکتر محمد قربانی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر محمد قربانی
رفلاکس
دکتر محمد قربانی
پزشک عمومی
پزشک عمومی