دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی شماره نظام پزشکی (120303)
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
  • درمان شکستگی آرنج
  • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
  • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
  • درمان شکستگی کشکک زانو
  • درمان دررفتگی کشکک زانو
  • درمان پارگی تاندون زانو
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
پارگے وقطع رباط صلیبی زان...
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

قبل  

دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
باعرض سلام بیماری ویلسون ...
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

قبل  

دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
دیسک کمر
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

قبل  

دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
رباط های بازو
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

قبل  

دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
پادرد
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

قبل  

دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
کمردرد
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

قبل  

دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
درد زانو
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

قبل