دکتر سید جلال الدین نقشبندی
کردستان ، سنندج
شماره نظام : 97097
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 22 خرداد
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص داخلی
۱۳۹۱
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش و کبد
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی