دکتر سید جلال الدین نقشبندی
دکتر سید جلال الدین نقشبندی شماره نظام پزشکی (97097)
فوق تخصص گوارش و کبد

کردستان ، سنندج

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص داخلی
۱۳۹۱
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش و کبد
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی