دکتر سید جلال الدین نقشبندی
دکتر سید جلال الدین نقشبندی شماره نظام پزشکی (97097)
فوق تخصص گوارش و کبد

کردستان ، سنندج

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
کیست در پانکراس
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
دل پیچه و اسهال
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
تحلیل آندوسکوپی معده
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
مشکل کبد
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
معده
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
مشگل اسهال
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
نارسایی کبد
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
خونریزی معده
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
گوارش نوزاد
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر سید جلال الدین نقشبندی
همورئید
دکتر سید جلال ا...
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل