نوبت دهی اینترنتی
P
کردستان، سنندج، ابتدای بلوار شبلی، پایین تر از قنادی بهران (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33249541 087
موبایل منشی : 09219074626
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 15:00 الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 15:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 15:00 الی 22:00