مکان های من
P
کردستان، سنندج، خیابان کشاورز، جنب بیمارستان بعثت، کلینیک ویژه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33285911 087 - 33285912 087
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00