اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان آسیا

تهران، خیابان بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر

88799571 021 [ الان می توانید تماس بگیرید ]

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 13:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم
آخرین سوالات دکتر نجمی ورزنه
مجموع 3 مورد.
دکتر فاطمه نجمی ورزنه
پارستزی
دکتر فاطمه نجمی ورزنه
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر فاطمه نجمی ورزنه
خواب رفتگی انگشت کوچک دست...
دکتر فاطمه نجمی ورزنه
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر فاطمه نجمی ورزنه
قرص های اعصاب ،آرامبخش
دکتر فاطمه نجمی ورزنه
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...