فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۷
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
۱۳۹۳
دارای بورد تخصصی