دکتر فاطمه نجمی ورزنه
دکتر فاطمه نجمی ورزنه
تهران
شماره نظام : 120050
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 20 آذر
دکتر فاطمه نجمی ورزنه
با
دکتر فاطمه نجمی ورزنه
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...