نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، خیابان بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 88799571 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:00