دکتر نوید نمازی
دکتر نوید نمازی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
گیلان ، رشت
شماره نظام : 115869
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی
دکتر نوید نمازی فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و تخصص اطفال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند. همچنین ایشان فوق تخصص روماتولوژی کودکان ازدانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه ی اول بورد فوق تخصصی در سال ۹۶ هستند.