نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، آمل، آمل، خیابان امام خمینی، آفتاب 26، پلاک 6 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44296666 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:30
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:30
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:30
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 14:00