اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان فیروز آبادی شهر ری

تهران، ری، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین، خیابان عروجی

51048000 021

یک شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 14:30، سه شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 00:00 صبح

آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مریم نیک صولت
مجموع 2 مورد.
دکتر مریم نیک صولت
درخواست برنامه غذایی برای...
دکتر مریم نیک صولت
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

قبل  

دکتر مریم نیک صولت
اعصاب
دکتر مریم نیک صولت
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

قبل