اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان فیروز آبادی شهر ری

تهران، ری، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین، خیابان عروجی

51048000 021

یک شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 14:30، سه شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 00:00 صبح

آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مریم نیک صولت
مجموع 1 مورد.
دکتر مریم نیک صولت
اعصاب
دکتر مریم نیک صولت
متخصص طب سالمندان
متخصص طب سالمندان

قبل