نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، ری، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین، خیابان عروجی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 51048000 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:30
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 00:00 صبح
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:30