دکتر پانته آ تاجیک
دکتر پانته آ تاجیک
تهران
شماره نظام : 111404
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد 17 خرداد
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۱
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش و کبد
۱۳۹۴
دارای بورد فوق تخصصی