نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان شرقی، سراب، خیابان امام خمینی، بیمارستان امام خمینی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43239727 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 00:00 صبح
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 00:00 صبح
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 00:00 صبح
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 00:00 صبح
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 00:00 صبح