دکتر عبدالشکور رسولی استادی

بیمارستان امام حسین

خراسان رضوی، مشهد، کوی طلاب، خیابان وحید، وحید 3

****32787 051 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 17:00، سه شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 16:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

درمانگاه اصحاب الحسین

خراسان رضوی، مشهد، قاسم آباد، امامیه 17

****36619 051 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00، دوشنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 12:00 ظهر، چهارشنبه ها از ساعت 11:00 صبح تا ساعت 13:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی