مکان های من
P
مازندران، نور، خیابان امام خمینی، جنب بیمارستان امام خمینی، ساختمان آسمان، طبقه 5 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44470258 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 15:30 الی 20:00