اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر راضیه رضایی

فارس، آباده، بلوار پاسداران، روبرو مقاومت بسیج

44337542 071

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر راضیه رضایی
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد