دکتر راضیه رضایی

دکتر راضیه رضایی

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

مطب خیابان زند دکتر رضایی

فارس، شیراز، خیابان زند، حد فاصله بیمارستان سعدی و هتل فارس، کوچه شهید عباییان،فرعی یک، ساختمان نسرین، طبقه سه

****32326 071 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ
برخی از خدمات
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم