نوبت دهی اینترنتی
P
قزوین، قزوين، مینودر، کوی الهیه، بیمارستان ولایت، درمانگاه داخلى (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33790625 028
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 00:00 صبح