دکتر سعیده رضوانی نژاد
قزوین ، قزوين
شماره نظام : 115549
مکان های من
P
قزوین، قزوين، مینودر، کوی الهیه، بیمارستان ولایت، درمانگاه داخلی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33685865 028
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر