نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، دزفول، خیابان سید محمود، بین نشاط و آفرینش، مجتمع پزشکی نشاط 2، طبقه اول (مسیر یابی)
تلفن تماس : 42238264 061
موبایل منشی : 09023064601
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00