دکتر سعید رضوی دیزجی
دکتر سعید رضوی دیزجی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
آذربایجان غربی ، اروميه
شماره نظام : 102876
نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان غربی، اروميه، بلوار مدرس، خیابان عمار، طبقه یک، واحد یک (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33432793 044
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00