دکتر مریم صفردوست
دکتر مریم صفردوست
مرکزی ، اراك
شماره نظام : 136404
نوبت دهی اینترنتی
P
مرکزی، اراك، خیابان خرم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34020010 086
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00