دکتر نگار سجادیان
دکتر نگار سجادیان شماره نظام پزشکی (64812)
فوق تخصص نوزادان

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر نگار سجادیان
  مشاهده تمامی خدمات
  آخرین سوالات پاسخ داده شده
  دکتر نگار سجادیان
  شیرنخوردن نوزاد
  دکتر نگار سجادیان
  فوق تخصص نوزادان

  قبل  

  دکتر نگار سجادیان
  مسمومیت
  دکتر نگار سجادیان
  فوق تخصص نوزادان

  قبل  

  دکتر نگار سجادیان
  شیردهی و پروپرانول
  دکتر نگار سجادیان
  فوق تخصص نوزادان

  قبل  

  دکتر نگار سجادیان
  اسهال
  دکتر نگار سجادیان
  فوق تخصص نوزادان

  قبل