نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، اقليد، میدان شهدا، خیابان شهید چمران، روبرو مرکز تلفن ملاصدرا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44522882 071
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00

P
فارس، اقليد، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان ولیعصر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44529341 071 - 44529343 071
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00